FRAKTSIOON

JELENA BEZVODITSKAJA
Volikogu liige
Kultuurkomisjone esimees
TAMARA LUIGAS
Volikogu liige
Sotsiaalkomisjoni esimees
TAMARA PÕLEVINA
Volikogu liige
Volikogu aseesimees Revisjonikomisijoni esimees

ANDREI OJAMÄE
Volikogu liige
DMITRI SMIRNOV
Volikogu liige
Sotsiaalkomisjoni liige