Наши депутаты

JELENA BEZVODITSKAJA
Volikogu liige
Kultuurkomisjone esimees
ALEKSEI NAUMKIN
Volikogu liige
Fraktsiooni "Jõhvi - meie kodu" esimees
TAMARA PÕLEVINA
Volikogu liige
Volikogu aseesimees

ANDREI OJAMÄE
Volikogu liige
SERGEI TULSKI
Volikogu liige
DMITRI SMIRNOV
Volikogu liige
Sotsiaalkomisjoni liige