Наши депутаты

JELENA BEZVODITSKAJA
Volikogu liige
Kultuurkomisjone esimees
TAMARA LUIGAS
Volikogu liige
Sotsiaalkomisjoni esimees
TAMARA PÕLEVINA
Volikogu liige
Volikogu aseesimees

ANDREI OJAMÄE
Volikogu liige
DMITRI SMIRNOV
Volikogu liige
Sotsiaalkomisjoni liige